Hızlı Yardım

Bilgi Bankası Bölümü, Sıkça Karşılaştığınız Soruların cevaplarını daha kolay bulabilmeniz için size yardımcı olacak bir bölümdür. Bilgi veya Yardım almak istediğiniz Bilgi Bankası Bölümü ve alt bölümlerini gezerek, yardım talebi açıp bekleyerek kaybedeceğiniz zamanı diğer işleriniz için kullanarak bazı sorunlarınızın çözümünü kolayca bulabilirsiniz. 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA İLKELERİ

Çözüm

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA İLKELERİ

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan 2020 yılı “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci” Kılavuzu, “Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi”, “Kampüs Ortamına Yönelik Uygulamalar Rehberi”, Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar ile Üniversitemiz Senatosu tarafından alınan kararlar doğrultusunda, eğitim-öğretim faaliyetleri Üniversitemiz Akademik Takvimi’nde belirtilen tarihlerde tüm eğitim-öğretim birimlerimizde yüz yüze eğitim şeklinde başlanmıştır. Yükseköğretim Kurulu Yeni Normal Süreci kapsamında da, tüm derslerin yüzde 40'ının veya herhangi bir dersin yüzde 40'ının uzaktan eğitim yolu ile yapılabilmesine ilişkin esaslar doğrultusunda Üniversitemiz Birimlerince (önlisans ve lisans programları), uzaktan eğitim yolu ile verilecek dersler belirlenmiş olup Dönemin 4. Haftasından itibaren bu derslerin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıda sunulmuştur.

 

Derslerin Planlanması ve Yürütülmesi

1.    Dersler, uzaktan eğitim platformundaki (UZEP) hazırlıklar göz önünde bulundurularak dönemin 4. Haftası asenkron (eşzamansız) olarak işlenecek olup, 5. Hafta’dan itibaren bölümlerin belirlediği haftalık ders programı doğrultusunda, sorumlu öğretim elemanı tarafından UZEP üzerinden senkron (eşzamanlı) yöntem kullanılarak çevrimiçi canlı ders olarak yürütülecektir. UZEP, Üniversitemizin de dahil olduğu Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında Sakarya Üniversitesi tarafından geliştirilen “Uzaktan Eğitim Platformu”dur.

2.    Birimler bünyesinde bulunan bölümlerin haftalık ders programları, uzaktan eğitim platformu üzerinden yapılacak senkron dersler göz önünde bulundurularak oluşturulacak ve birim/ bölüm web sayfalarından öğrencilere duyurulacaktır.  

3.    Derslere platform üzerinden öğrencilerin tanımlanması dersten sorumlu öğretim elemanı tarafından yapılmalıdır.

4.    Derslerin asenkron olarak yürütüleceği haftada (4. Hafta) UZEP’e eğitsel içerik olarak mutlaka video ders kaydı yüklenmeli ve bu ders kaydının süresi; 2 kredili ders için en az 20 dk., 3 kredili ders için en az 30 dk., 4 kredili ders için en az 40 dk. olmalıdır.  

5.    Canlı dersler ise 5. Hafta’dan itibaren her hafta, dersten sorumlu öğretim elemanı tarafından ders programında belirtilen gün ve saatte UZEP üzerinden her bir ders saati 45 dk. olacak şekilde yapılacaktır. Yapılan bu canlı dersler, dijital olarak kayıt edilmekte ve sistem üzerinden video kaydı olarak paylaşılmaktadır.

6.    Canlı derslerde, ders süresinin verimli kullanılabilmesi, öğrenci motivasyonun, ilgisinin ve derse katılımının optimum düzeyde sağlanması amacıyla öğrenci katılımını sağlayacak soru-cevap, tartışma, alıştırma vb. yöntem ve tekniklerden mutlaka faydalanılmalıdır.

7.    Öğretim sürecini desteklemek için canlı derslere ek olarak asenkron ders videoları, dersin kazanımlarına uygun olacak şekilde ders notu/sunusu (powerpoint, pdf vs. formatında), forum/tartışma uygulaması, ödev, proje, değerlendirme soruları, faydalı bağlantılar gibi alternatif etkinlikler de kullanılmalıdır.

 

Öğretim Süreci ile İlgili Diğer Esaslar

1.    Uzaktan eğitim yolu ile işlenecek dersler için de devam şartı aranacak olup bu konuda “Munzur Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümleri geçerlidir. Öğrencilerin derse devam durumları, öğretim elemanlarının sistem üzerinden yapacağı yoklama etkinliği ile belirlenecektir.

2.    Öğrencilerin dersle ilgili soru ve talepleri uzaktan eğitim platformları veya e-posta aracılığı ile takip edilerek cevaplanmalı, öğrencilerle etkili iletişim kurmaya gayret edilmelidir. Öğretim elemanları, ihtiyaç halinde birimlerinde görevlendirilen ilgili birim ve/veya bölüm koordinatörlerinden destek talep edebilirler.

3.    Dersle ilgili duyuruların, bölüm/birim web sayfalarından ve uzaktan eğitim platformlarından takip edilmesi öğrencilerin sorumluluğundadır.

4.    Dersler kapsamında kullanılan içerik, yöntem ve materyallere ilişkin yasal ve etik sorumluluk tamamen öğretim elemanlarına aittir.

5.    Arasınavlar, Genel (Final) ve Bütünleme sınavları yüz yüze yapılacaktır (salgının seyrine bağlı olarak sınav yöntemi güncellenebilecektir). Sınavların yapılacağı gün ve saatler, ilgili birimler tarafından ilan edilir.

6.    Uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin her türlü bilgilendirme ve destek materyalleri UZEM web sitesinde, Üniversitemizin M-Education sisteminde ve UZEM destek hizmetinde yayınlanır.

7.    Uzaktan eğitim süresince, UZEM ve üniversitemiz bünyesinde yer alan birimler (öğretim elemanları, öğrenciler ve ilgili idari personeller) arasındaki koordinasyon, ilgili birimlerce görevlendirilen birim koordinatörleri, bölüm koordinatörleri ve öğrenci işleri temsilcileri aracılığıyla sağlanır.

8.    Lisansüstü eğitimde dersler yüz yüze yapılacaktır. Diğer eğitim-öğretim faaliyetlerinin uygulama şekilleri ise (seminer sunumları, doktora yeterlik sınavları, tez önerisi sunumları, tez savunmaları vb.) ilgili enstitü kurullarınca belirlenecektir.

9.    COVID-19 salgınının ülkemizdeki seyri doğrultusunda, öngörülemeyen veya ortaya çıkan yeni durumlarla ilgili eğitim öğretim düzenlemeleri, ilgili birimlerin görüş ve önerileri doğrultusunda Üniversitemizin yetkili kurulları tarafından yapılacaktır.

 
Bu içerik sorununuzu çözmenizde yardımcı oldu mu? evet / hayr

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid